EL & IT
facebook

DISTRIKTSSTYRE

Styrets medlemmer veges for to år av gangen og slik at ca. halvparten byttes ut eller gjenvelges hvert år.

 

 

Styret 2018 - 2019

 

Leder

Ivan Evensen

 

Nestleder

Per Gunnar Salomonsen

 

Styremedlem

Erik Pedersen

 

Styremedlem

Arne Malmbekk

 

Styremedlem

Tor Helge Reber

 

Styremedlem

Torstein Kiland

 

Styremedlem

Johan Ekeland

 

Styremedlem

Kenneth Pettersen

 

Styremedlem

 

 

Ungdomsrepresentant

Jonas Nomeland

 

1. Vararepresentant

Alf Foss

 

2. Vararepresentant

Glenn Åge Kåsen

 

3. Vararepresentant

Nils Henrik Jenssen

 

4. Vararepresentant

Anders Staveland

 

Vararepr. ungdom

Jimmy Huyhn Nguyen

 

 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no