EL & IT
facebook

DIVERSE

   

Distriktet er medlemmer i Fair Play Agder. 

En forening som har til formål å forebygge og

bekjempe arbeidslivskriminalitet.

www.fairplayagder.no

 

   

Distriktets HMS-utvalg arrangerte en konferanse for distriktets verneombud og tillitsvalgte den 05.02.2020.

Temaet for konferansen var den nye IA-avtalen, innholdet, hva innbærer den og hvordan verneombud og tillitsvalgte skal forholde seg til den.  

 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no