EL & IT
facebook

DIVERSE

Fredag 28 februar 2020 holdt AEMF sin årlige torskeaften for sine medlemmer. Distriktet var

invitert som gjest. På festen ble medlemmer med 25 og 40 års medlemskap i LO hedret, og fikk

utdelt både diplom, bloster og nål (pin). Under er 40 års gjengen. Fra venstre: Arvid Eidså, 

Øystein Kommedal, Per Birger Weld, Reidar Gundersen, Ådne Rønning og Vidar Eftevåg.

 
 

 

Her hedres 25 års medlemskap i LO. Fra venste: Svein Helge Høydal, Roy Ove Drivdal, Pål Andersen,

Kenneth Knutsen, Geir Fredriksen og Tore Bjørnestøl.. 

 
   

 

   

Distriktet er medlemmer i Fair Play Agder. 

En forening som har til formål å forebygge og

bekjempe arbeidslivskriminalitet.

www.fairplayagder.no

 

   

Distriktets HMS-utvalg arrangerte en konferanse for distriktets verneombud og tillitsvalgte den 05.02.2020.

Temaet for konferansen var den nye IA-avtalen, innholdet, hva innbærer den og hvordan verneombud og tillitsvalgte skal forholde seg til den.  

 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no