EL & IT
facebook

FORBUNDETS VEDTEKTER

Forbundets drift og organisering er regulert gjennom vedtekter. Forbundets vedtekter er det landsstyret og landsmøte som kan endre. Som medlem tilslutter du deg disse ved innmelding.

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no