EL & IT
facebook

FORSIKRING

Forsikringsordning - medlemskap

Som medlem av EL & IT Forbundet følger det også med en obligatorisk forsikringspakke. Det er en pakke som består av: Grunnforsikring liv, Kollektiv hjemforsikring, Reiseforsikring og en Uføre- ektefelleforsikring.
Det er imidlertid adgang til å reservere seg mot reiseforsikring og uføre og ektefelleforsikringen ved innmelding.

I tillegg til de obligatoriske forsikringene har vi mange gode forsikringstilbud som bare er for LO medlemmer og skal ha en pris og vilkår du ikke kan få hos andre.

For en fullstendig oversikt over hva du har av forsikringer og hva de inneholder finner du disse på LO Favør.

 

Har du en skade å melde, skal alle skader meldes inn via telefon til 02300 Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, hjemtransport, dødsfall eller andre alvorlige hendelser, kontakter du  SOS International +45 38 48 88 35

 

 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no