EL & IT
facebook

FOR VERNEOMBUD

Hei !

På denne siden ønsker distriktets HMS-utvalg å legge ut informasjon til dere som er valgt som verneombud ved de forskjellige virksomhetene i distriktet.

Distriktets HMS utvalg består i dag av Ivan Evensen (leder) som er verneombud ved Bravida, Bjørn Erik Egenes hovedverneombud ved Sira Kvina Kraftverk, Øyvind Andreas Thomassen hovedverneombud ved Telenor Kundeservice, Arne Malmbekk verneombud ved Caverion i Kristiansand, Nils Henrik Jenssen hovedverneombud ved Agder Energi og sekretær for utvalget er Kjell-Arne Andersen.


ALLE VERNEOMBUD I ELogIT FORBUNDET, AGDER FINNER DU HER:
Finner du feil på lista, er det fint om du sender meg en melding. 

Oversikt over verneombud i distriktet

 


Vellykket HMS konferanse!

Det ble gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte verneombudene som deltok på EL & IT Forbundets HMS konferanse på Hotel Ton Kristiansand.

Dette er et fora som har vært etterlengtet og ønske er at enda flere fra de mindre virksomhetene kommer ved neste konferanse.

Gode innledere på sentrale temaer, men ønske om mer tid til å diskutere egne erfaringer med andre verneombud må vektlegges ved kommende konferanse.

Foredrag til Øyvind Steinklev, NAV Arbeidslivssenter

Foredrag til Anders Thorstad Arbeidstilsynet

Foredrag ti Vidar Larsen Regionalt verneombud, BA

Vi i HMS utvalget takker alle deltakere og ikke minst våre fremdragende innledere for innsats og deltakelse under konferansen!!

 


EL og IT Forbundet, distrikt Agder sitt HMS utvalg inviterer alle verneombud i distriktet til en felles HMS konferanse på Thon Hotel Sørlandet (Sørlandsparken)
torsdag 22. september 2016 fra kl. 09.00 til 16.00

Hovedtemaene for konferansen vil være verneombudenes forskjellige roller, oppgaver og utfordringer, hva gjør vi med IA avtalen og hvordan kan vi få et bedre samarbeid mellom verneombud i vårt forbund og distrikt.

Øyvind Steinklev fra NAV sitt Arbeidslivssenter og Anders Thorstad fra Arbeidstilsynet vil være hovedinnledere på konferansen.

Verneombud i distriktet henvender seg til kjell-arne@elogitagder.no eller på 370 21 500 for påmelding.


 

 


Aktuelle linker som utvalget anbefaler du tar en titt innom:

                               

           

Regelhjelp.no  

       LOVDATA

      Regler for bruk av
      stige og gardintrapp

   
       
       

 


 

Akan avholder kurs om Narkotika i Kristiansand 9. juni 2016 og er åpent for alle som ønsker å lære mer om temaet og utfordringer i arbeidslivet.


Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no