EL & IT
facebook

MEDLEMSKAP OG FORDELER

EL & IT Forbundet er til for å ta vare på deg som jobber i El-, Tele og IT-bransjen. Nå vil du kanskje hevde at det beste er å ta vare på seg selv, men er det egentlig slik? Hvor mye kan du f.eks. om juridiske forhold ved oppsigelser, permitteringer og arbeidstvister, eller ved oppkjøp, fusjon og omstillinger?

I EL & IT Forbundet finner du tillitsvalgte og ansatte som kjenner nettopp din bransje og vet i de fleste tilfeller hvor skoen trykker. Hvem andre kan da hjelpe deg til gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster, utdanning, politisk påvirkning, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat?

 Får du problemer i forhold til jobben, har vi et svært godt utbygd apparat av tillitsvalgte som formidler kompetanse på alle områder. De står alltid klare til å hjelpe deg! Dermed har du et hav av kunnskap til rådighet som kan hjelpe deg gjennom våre godt utbygde distriktskontorer i hele landet.

 Internasjonalt engasjement er også viktig for forbundet. Gjennom medlemskap i en rekke internasjonale arbeidstakerorganisasjoner er vi aktivt med for å sikre arbeidstakeres rettigheter i et internasjonalt perspektiv. Som ansatt i El-, Tele og IT-bransjen tilhører du yrkesgrupper som opplever en enorm teknisk utvikling. Det sier seg selv at det ligger en enorm utfordring i å følge med. Derfor er også en av våre viktigste arbeidsområder som forbund å sikre at du får den etter- og videreutdanningen du trenger.

 Har du spørsmål til det å bli medlem, tar du bare kontakt med oss på distriktskontoret eller med din lokale tillitsvalgt. Ønsker du å melde deg inn, gjør du det ved å "klikke på" Innmelding.

 

Medlemsskap? Hvorfor ikke bare kaste seg i det?
Bestandig godt å vite at vi er der skulle du trenge oss! 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no