EL & IT
facebook

Forbundets HMS konferanse 2016

EL og IT Forbundet arrangerte sin årlige HMS konferanse på Gardermoen 11. og 12. oktober 2016

Hovedtemaene for konferansen var, Asbest, Fremtidens arbeidsliv (Industri 4.0) og den Norske modellen, Endringene i AML (hva har skjedd) og økende press på tillitsvalgte.

Noen av de presenterte innledningene finner du her:
Asbest
Industri 4.0
Norske modellen

Fra distrikt Agder deltok Bjørn Erik Egenes (Sira Kvina), Øyvind Andreas Thomassen Telenor og Kjell-Arne Andersen, som alle er medlemmer av distriktets HMS utvalg.

Nyhetsarkiv

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no