EL & IT
facebook

Nyvalgt klubbstyre ved Sykehuspartner

Ved årets tariffoppgjør fikk EL & IT Forbundet opprettet egen tariffavtale ved Sykehuspartner HF.

Det er nå opprettet egen EL & IT klubb ved virksomheten, som nå skal i gang med aktivt verve arbeid og medlemsservice.

Forbundet hadde invitert alle lokale tillitsvalgte fra lokasjonene vi har medlemmer til kurs og årsmøte på forbundskontoret, sammen med distriktssekretærene fra de respektive distrikt som har medlemmer.

Sykehuspartner HF har i dag ca. 1 300 ansatte og har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF har hovedkontor på Grønland i Drammen, men har også avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.
 

På bildet over har vi det nyvalgte styret med (f.v) kasserer Hans Erling Gran, nestleder Jens Christian S. Knutsen begge fra Grimstad, leder Henrik Tønnesen fra Oslo og sekretær Amund Gropen fra Lillehammer.

Det endelige styret vil ha representanter fra alle lokasjoner vi har medlemmer.

Vi i distrikt Agder gratulerer klubben med valget og ikke minst våre to representanter Hans og Jens fra Grimstad!

 

 

Nyhetsarkiv

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no