EL & IT
facebook

OM OSS

EL og IT Forbundet, Agder er en av ELogIT Forbundets 13 distriktsorganisasjoner. Vi er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Virkeområdet fastsettes av Landsorganisasjonen i Norge.

 

EL og IT Forbundets visjon er å være den ledende arbeidstakerorganisasjonen innen de bransjer vi organiserer.

EL og IT Forbundet har 38.000 medlemmer og et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av landet. Gjennom medlemskapet i LO er vi en del av landets største arbeidstakerorganisasjon.

Forbundets viktigste oppgave er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, juridisk bistand, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat.

Nedenfor følger en oversikt over de områdene vi organiserer. Den forteller litt om bredden i medlemsmassen:

 

  • Installasjon i boliger og industri, både svak- og sterkstrøm og høyspent
  • Installasjon og vedlikehold av oljeinstallasjoner, både offshore og onshore
  • Installasjon og reparasjon på skip
  • Reparasjon av radio/TV
  • Heismontasje
  • Servicelektronikk
  • Bedriftselektrikere
  • Ansatte innen produksjon og distribusjon av elektrisk kraft, både privat og offentlig eid
  • Ansatte i telekommunikasjonsbedrifter
  • Ansatte i IKT-bransjen
Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no