EL & IT
facebook

ORGANISASJON

EL og IT Forbundet i Agder organiserer arbeidstakere innen energisektoren, installasjons-bransjen, IKT/IT sektoren i offentlig og privat sektor. Vi har i dag ca. 1500 medlemmer og er et av de største forbundene innen LO i Agder.

De største medlemsbedriftene i Agder er:  Agder Energi, Sira Kvina Kraftselskap, Caverion, Telenor, ....... Det er også mange mindre selskap som er tilsluttet med ett til fem medlemmer, som ønsker å være en del av et faglig fellesskap.

 

Distriktets arbeidsutvalg utøver arbeidsgiverrollen og i dag består arbeidsutvalget av:

Ivan Evensen, leder

tlf. 92 03 87 49                                                 

E-post post@elfag240.no

Per Gunnar Salomonsen, nestleder       

tlf. 91 69 82 50 

E-post: per-g.salomonsen@telenor.com 

Johan Ekeland        

tlf. 91 86 34 66

E-post johan.ekeland@ae.no

 

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no