EL & IT
facebook

UTDANNING

FORDELER VED UTDANNING


Som medlem av EL&IT Forbundet tilbyr vi våre medlemmer innen byggfagene og energisektoren støtte under utdanning, da vi er medlem av LOs utdanningsfond. HUSK SØKNADSFRIST (senest) 1. MAI

Det er støtte til helårsstudium (2 semestre) med inntil kr. 17.000,- pr. studieår eller til kurs av kortere varighet.

NB! Det er søknadsfrist for helårsstudier i mai og disse er absolutte!

 


Utdanningsfond gjennom EL og IT Forbundet

Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no