EL & IT
facebook

UTDANNING

 

FORDELER VED UTDANNING


Som medlem av EL&IT Forbundet tilbyr vi våre medlemmer innen byggfagene og energisektoren støtte under utdanning, da vi er medlem av LOs utdanningsfond. HUSK SØKNADSFRIST (senest) 1. MAI

Det er støtte til helårsstudium (2 semestre) med inntil kr. 14.000,- pr. studieår eller til kurs av kortere varighet.

NB! Det er søknadsfrist for helårsstudier i mai og disse er absolutte!

For de som er tilsluttet LOK avtalen har vi også egne stipender ved kortere utdanning / kurs.

 Oversikt over forskejllige stipend finner du på forbundets hjemmeside her.


Adresse:
EL & IT Forbundet Agder
Torvet 10
4836, Arendal

Tlf: 37 02 15 00
E-post:
post@elogitagder.no
EL & IT Forbundet Agder  -  Torvet 10, 4836, Arendal, tel: 37 02 15 00, e-mail: post@elogitagder.no
web:gtm.no